Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát - zde směřujte vracenou zásilku: 

SP Venture a.s., Průmyslová 1515/14, 102 00 Praha 

Internetový obchod:   www.keune.cz
Společnost:               SP Venture a.s.
Se sídlem:                 Průmyslová 1515/14, 102 00 Praha
IČ/DIČ:                      24677108/ CZ24677108
E-mailová adresa:     info@spventure.cz 
Telefonní číslo:          +420604100474

 

Vyplňuje zákazník:

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží  (uveďte kód, název a počet ks) 
 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

  • Datum objednání ...........................datum obdržení ........................... Číslo objednávky: .........................................................................
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem  : ______________________________________
          a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu):___________________________________
  • Jméno a příjmení spotřebitele: ___________________________________________________________________________________
  •  Adresa spotřebitele: ____________________________________________________________________________________________
  • Email:                                                   Telefon:

 

 V  ........................,Dne ............................                                    

 

______________________________________

   Jméno a příjmení spotřebitele (podpis)